Terminarz spotkań z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się według poniższego planu:

 

Data Temat Godzina Forma zebrania
22-09-2016 Organizacja pracy szkoły rok szkolny 2016/2017. Wybory do Rady Rodziców. 1530 - 1630 Spotkanie z dyrektorem. Spotkanie klasowe                     z wychowawcami.
24-11-2016

Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami.

Konsultacje indywidualne z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Włodawy

1330 - 1630 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
12-01-2017 Podsumowanie pracy szkoły za I semestr (klasyfikacja śródroczna) 1530 - 1630 Spotkania z wychowawcą
27-04-2017 Konsultacje indywidualne z nauczycielami  i wychowawcami 1330 - 1630 Rozmowy indywidualne z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów
19-06-2017 Podsumowanie pracy szkoły, spotkanie z dyrektorem. 1530 - 1630 Spotkanie z dyrektorem, rozmowy indywidualne