Historia szkoły w pigułce

Spis treści

 

Rok szkolny 1960/1961

Liczba uczniów wg stanu na 1 września 1960 roku wynosiła 258. Do klas wyższych promowano 233, drugorocznych 24. Egzamin zdało 8 uczniów. W tym roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Są dwie klasy równoległe. Pracuje 7 nauczycieli. W szkole prowadzone są kółka zainteresowań. W okresie zimy dodatkowo zobowiązano się przeprowadzić kilkadziesiąt godzin zajęć w celu podniesienia wyników dydaktycznych w szkole. Prowadzono również kurs dokształcający dla dorosłych. Byli to uczniowie, którzy ukończyli już 50 lat. Świadectwa otrzymało 14 osób. Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni (ławki). Kierownik stara się o przydzielenie szkole działki.

Rok szkolny 1961/1962

Zorganizowano oddzielne pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, która otrzymała nowe regały. Z braku miejsca zlikwidowano izbę harcerską, z której zrobiono klasę. W czasie wakacji przebudowano piece. Jest pracownia zajęć technicznych. Poprawiono zewnętrzne tynki, by zlikwidować ślady kul i powojennego pożaru. Wzdłuż drogi do Hańska i Dubeczna młodzież posadziła przeszło 1000 topoli. Łączna liczba uczniów: 260, promowano 130. Egzaminy do szkół średnich zdało 10 uczniów. Do Włodawy przenosi się pan Odrzygóźdź, a na jego miejsce przychodzi Danuta Walkowska. Kurs dokształcający dla dorosłych ukończyło 16 osób. Zajęcia odbywają się przy lampach naftowych, gdyż w salach nie ma światła. Świadectwa wręczał inspektor oświaty pan Matczuk.

Rok szkolny 1962/1963

Liczba uczniów: 297. Pracuje 7 nauczycieli. Promowano 260 uczniów. Młodzież interesująca się sportem brała udział w zawodach lekkoatletycznych, zajęła II miejsce w powiecie. Została otwarta Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której zgłosiło się 18 uczniów. Nauczycielką zawodową była Krystyna Raczek. Kurs dokształcający dla dorosłych ukończyło 8 osób. Wizytacja w szkole odbyła się w kwietniu. Wizytatorami byli: zastępca inspektora szkolnego K. Piróg i podinspektor W. Matczak. Działa Ognisko Muzyczne.

Rok szkolny 1963/1964

W ostatnim dniu nauki było w szkole 300 uczniów. Promowano do klas wyższych 265. Na rok następny w tych samych klasach pozostało 35 uczniów. Szkołę ukończyło 29 uczniów, z czego 22 poszło do szkół średnich. Na zajęciach wychowania fizycznego i chóru Zofia Kotyła przygotowała wiązankę tańców ludowych i popisy akrobatyczne, by uczcić 20-lecie Polski Ludowej. Matki pomogły w przygotowaniu strojów. Rok ten, z racji przygotowań do uroczystych obchodów święta naszej Ojczyzny, głęboko przeżyli nie tylko uczniowie, ale całe społeczeństwo lokalne. W szkole zorganizowano wystawę rejonową eksponatów odzwierciedlających pracę i dorobek szkół w okresie istnienia Polski Ludowej. Wystawa była otwarta 7 dni. Otwarcia dokonał przewodniczący PGR w Hańsku, był też przedstawiciel władz powiatowych. W tym roku na kurs dokształcający uczęszczało wielu chętnych. Zapisały się 32 osoby. Egzamin końcowy wypadł bardzo dobrze.

Klasa Ia z wychowawczynią Teresą Odrzygóźdź. Rok szkolny 1964/1965

Rok szkolny 1964/1965

W tym roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Pracuje 9 nauczycieli. Jest 10 oddziałów – 305 uczniów. W tym roku szkołę ukończyło 40 uczniów, 21 dostało się do szkół średnich zawodowych i przysposobienia rolniczego. Zygmunt Bejster i T. Mazurek, nauczyciele tutejszej szkoły, kierowali akcją sadzenia drzew pod hasłem „Wieś lubelska zmienia swe oblicze”. W listopadzie odbyła się wycieczka do Lublina. W maju uczniowie szkoły zajęli pierwsze miejsce na rejonowych zawodach lekkoatletycznych i zostali wytypowani do powiatu.

Rok szkolny 1965/1966

Kierownikiem szkoły jest Maria Wojtaniewska. Podniesiono stopień organizacyjny do klas VIII. Jest 11 oddziałów, 299 uczniów. Oddano do użytku pracownię techniczną w budynku gospodarczym. Uczniowie biorą udział w wykopkach w PGR Hańsk. W czasie wakacji przebudowano 3 piece i odnowiono wnętrze całej szkoły. W okresie wiosennym młodzież z klas starszych brała udział w powiatowych zawodach lekkoatletycznych. Zajęła I miejsce, dlatego reprezentowała powiat włodawski na zawodach wojewódzkich w Zamościu. Opiekunami byli: Bronisława Chlebowiec i Teofil Mazurek.

Rok szkolny 1966/1967

Uczniów w szkole – 298, oddziałów – 11, nauczycieli – 11. W okresie jesiennym dzieci wyjeżdżały do Lublina i Świdnika. Zwiedzały Stare Miasto, dom towarowy i fabrykę motocykli. Część pieniędzy na wyjazd uczniowie otrzymali od PGR-u za pomoc przy zbiorze ziemniaków. W tym roku szkoła została zelektryfikowana. W karnawale zorganizowano choinkę szkolną i zabawę dla rodziców. Wiosną dokonano pielęgnacji drzew przydrożnych, którymi opiekują się uczniowie.

Rok szkolny 1967/1968

Jest 12 oddziałów i 320 uczniów. Jesienią starsze klasy brały udział w wykopkach ziemniaków, pieniądze tak zarobione przeznaczono na wycieczkę do Warszawy. Dla uczczenia V Zjazdu PZPR uczniowie urządzili dwie skocznie i trzy boiska do piłki ręcznej. 1 Maja odbył się uroczysty pochód do Domu Kultury w Dubecznie, gdzie odbyła się uroczystość dla całej Gromady. W maju podłączono do szkoły światło, wreszcie popłynął prąd i szkoła otrzymała telewizor. Komitet Rodzicielski przystąpił do budowy podręcznego magazynu i naprawy ogrodzenia działki szkolnej.

Rok szkolny 1968/1969

Szkoła liczy 304 uczniów. Jest 11 oddziałów i tyluż nauczycieli. 17 absolwentów podjęło naukę w średniej szkole, 10 zakończyło edukację. Jesienią młodzież pomagała w wykopkach. Wzięła też udział w Zielonym Turnieju Gromad: Hańska i Woli Uhruskiej. W finale turnieju wystąpił chór szkolny prowadzony przez Elżbietę Nowicką.

Rok szkolny 1969/1970

Na podstawie pisma Wydziału Oświaty Maria Wojtaniewska przechodzi na emeryturę, kończąc tym samym swoją pracę pedagogiczną, a stanowisko kierownika obejmuje Zygmunt Bejster, będący dotychczas dyrektorem Szkoły Przysposobienia Rolniczego, mieszczącej się w tym samym budynku. W szkole działa chór szkolny prowadzony przez Elżbietę Nowicką. Szkoła liczy 307 uczniów, z tego aż 44 przypada na klasę ósmą. Jest 12 oddziałów i tyluż nauczycieli. Do szkoły przydzielono młodą nauczycielkę, Krystynę Marecką. Szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego Eugeniusza Bobera, pracę szkoły oceniono pozytywnie.

Zakończenie roku szkolnego 1969/1970. Grono pedgogiczne w otoczeniu uczniów klasy VIII.

Od lewej: Ryszard Tarasiuk, Anna Walkowska, Sabina Pasikowska, Krystyna Marecka, Krzysztof Mazurek, Maryla Skorupa, Zygmunt Bejster, Jadwiga Korona, Teresa Tarasiuk