Historia szkoły w pigułce

Spis treści

 

Rok szkolny 1980/1981

W styczniu, po półrocznej praktyce pedagogicznej, pracę rozpoczyna Barbara Fajge. Jesienią zatrudniona zostaje Małgorzata Kiełb, później – Jolanta Dubaj.

Rok szkolny 1981/1982

Oprócz Gminnego Dyrektora Szkół utworzono stanowisko dyrektora szkoły w Dubecznie. Został nim Stanisław Sawczuk, a wicedyrektorem – Adela Michałowicz. Zostają zatrudnieni nowi nauczyciele: Teresa Dados, Krystyna Maśluch, Małgorzata Teteruk, Jolanta Mucha, Iwona Michałowicz, Barbara Walkowska i Teresa Kapluk. Zbiorcza Szkoła Gminna w Dubecznie mieści się w murowanym, trzykondygnacyjnym budynku. W Bukowskim Lesie, Kol. Kulczyn i Osowie znajdują się filie tej szkoły. Szkoła liczy 434 uczniów, uczą się w 17 oddziałach, w tym są dwa oddziały przedszkolne. Szkoła dysponuje 9 izbami lekcyjnymi. Oprócz tego znajduje się oddzielny budynek zajęć praktyczno-technicznych. Od dnia 1 listopada 1981 r. drużynowa – kol. Sabina Pasikowska – otrzymała zniżkę godzin na pracę w drużynach zuchowych.

 

13.XII.1981 roku

W całej Polsce został ogłoszony stan wojenny. Przyniósł ze sobą szereg zakazów i ograniczeń. Od 13 grudnia 1981 r. rozpoczęły się ferie świąteczne dla wszystkich typów szkół, które trwać miały do 3 stycznia 1982 roku. Wszyscy Nauczyciele GZS w Dubecznie pozostali do dyspozycji dyrektora szkoły. Koleżanki: Maria Taurogińska i Irena Dzioba oraz koledzy: Romuald Pryll, Ryszard Wasilewski i Wiesław Korona zostali skierowani do pracy z dziećmi w tutejszym Domu Kultury. 13 marca 1982 roku odbyła się w szkole wystawa hobbystów. Zbiory swe prezentowali uczniowie klas VIII.

Tradycja topienia Marzanny i zabawy z gaikiem- maikiem.

Barbara Fajge z grupą przedszkolną (Robert Bujalski, Tomasz Doszko, Agnieszka Sadura, Barbara Marciocha, Barbara Danicka...).

Rok szkolny 1981/1982

 

Rodzice i nauczyciele. Wśród nich (od prawej) stoją nauczyciele:

Irena Dzioba, Stanisława Grzywaczewska, Teresa Wulczyńska; w rzędzie dolnym od lewej: Romuald Pryll, Barbara Walkowska, Małgorzata Wasilewska,

Mirosław Dziębowski, Iwona Michałowicz, Krystyna Maśluch, Teresa Dados,

Choinka szkolna 1982 r.

Rok szkolny 1982/1983

Dnia 23 lutego1982 roku gościł w szkole zespół dziecięcy z Hańska, działający pod kierunkiem Haliny Radeckiej. Przedstawił sztukę pt. „Bieda”. Wystawiono też sztukę Czerwony Kapturek w wykonaniu teatrzyku dziecięcego „Kopciuszek” z GOK w Dubecznie, przygotowaną przez instruktorki: Krystynę Maśluch i Małgorzatę Teteruk. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego, uświetniona występami chóru, fragmentami sztuki pt. „Niemcy”, przygotowanymi przez Stanisławę Grzywaczewską. Młodsze klasy uczestniczyły w spotkaniu z delegacją żołnierzy z Włodawskiej Jednostki Wojskowej. Jesienią, z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, odbył się w szkole uroczysty apel przygotowany przez nauczycielki: Danutę Łakutę i Stanisławę Grzywaczewską.

Od lewej stoją:
Mirosław Szyjka, Zielińska Ewa, Kulesza Iwona, Sobczak Ewa, Korpysz Danuta, Daniluk Janusz.
Rząd środkowy (od lewej): Ganczaruk Zdzisław, Czapnik Krzysztof, Korona Adam, Makarewicz Adam, Lekan Darek, Dalczyński Krzysztof, Cieszko Tadeusz, Brzozowski Zbigniew.

Siedzą od lewej:

Kaczanowska Zofia, Filipczuk Halina, Sawczuk Beata, Kiełb Małgorzata, Sawczuk Janina, Sawczuk Tomasz, Dubaj Jolanta, Zybert Renata, Troć Elżbieta.

Rok szkolny 1982/1983

 

Grono pedagogiczne. Od lewej stoją: Wiesław Chmielewski, Jolanta Mucha, Maria Taurogińska,

Iwona Michalak (Michałowicz), Małgorzata Tetetuk ( Wasilewska), Barbara Walkowska, Krystyna Maśluch (Madziar), Mirosław Dziembowski.

Od lewej siedzą: Teresa Mazurek, Elżbieta Leowska, Danuta Walkowska, Mirosław Maśluch, Adela Michalowicz, Anna Walkowska,

1983 r.

Rok szkolny 1983/1984

Dyrektorem został Wiesław Chmielewski. Wybudowano kotłownię i założono w budynku szkoły centralne ogrzewanie. Założono trawniki, posadzono krzewy ozdobne.

 

Romuald Pryll z klasą VII a, lata 80. XX w.

Rok szkolny 1984/1985

Dyrektorem zostaje Adela Michałowicz, a wicedyrektorem Sabina Pasikowska. Wicedyrektorami w tym czasie były: Stanisława Grzywaczewska, a później – Krystyna Jasińska. Z okazji obchodów Dnia Ludowego Wojska Polskiego, w przeddzień tego święta, grupa młodzieży szkolnej, pod opieką Mirosława Dziembowskiego, gościła w Jednostce Wojskowej we Włodawie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Warszawy w szkole odbył się apel. Wierszem i piosenką uczczono tę ważną dla wszystkich Polaków datę. W wojewódzkich eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej w Chełmie brał udział zespół wokalny nauczycieli z naszej szkoły w składzie: Małgorzata Teteruk, Iwona Michalak, Krystyna Maśluch, Marta Mazurek, Barbara Walkowska. Jak co roku uczniowie w uroczystym pochodzie udali się do Hańska, aby wziąć udział w akademii pierwszomajowej. Święto Pracy zostało uczczone licznymi wierszami i piosenkami przygotowanymi przez uczniów. Głównym akcentem obchodów Dnia Zwycięstwa był wyjazd grupy harcerzy pod opieką Iwony Michalak, Krystyny Maśluch i Marty Mazurek do miejsca byłego obozu koncentracyjnego w Sobiborze. Uczestnicy oddali hołd pomordowanym i złożyli kwiaty.

Rok szkolny 1985/1986

Dyrektorem szkoły zostaje Sabina Pasikowska. W listopadzie młodzież uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika „Ku Czci Poległych w latach 1939-1945 z terenu gminy Hańsk”. Obok młodzieży byli też żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Jednostki Wojskowej we Włodawie. 14 marca 1986 odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubecznie Konkurs Prozy i Poezji Radzieckiej. Na eliminacje wojewódzkie zakwalifikowały się: Jabłońska Anna, Płodzień Ewa, Marciocha Anna. W konkursie wojewódzkim Anna Marciocha zdobyła II miejsce.

 

 

Wycieczka do Warszawy.
Wśród dzieci: Małgorzata Kiełb (Dywańska) i Mirosław Dziembowski, 1985 r.

 

Nauczyciele od lewej: Irena Dzioba, Krystyna Jasińska, Małgorzata Kiełb, Zofia Żebrowska, Sabina Pasikowska, Stanisława Grzywaczewska,
Teresa Wulczyńska, Wioletta Wicińska, Alfred Olszewski, Zbigniew Żebrowski, Barbara Klimkowicz, Mirosław Maśluch,

lata 80. XX w.

 

Rok szkolny 1986/1987

Dnia 18 września młodzież szkolna wzięła udział w Sztafecie Pokoju. Bieg pokoju zakończył się pod pomnikiem w Hańsku. Odczytano apel pokoju i apel poległych. Delegacje poszczególnych klas złożyły kwiaty. Impreza miała charakter środowiskowy, uczestniczył w niej I sekretarz KG PZPR Marian Grzywaczewski i liczni mieszkańcy gminy. Z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego wydelegowani uczniowie starszych klas wzięli udział w zwiedzaniu Jednostki Wojskowej we Włodawie. Było wiele życzeń i kwiatów dla żołnierzy. W październiku miało miejsce spotkanie z działaczami LOK-u, połączone z pokazem broni strzeleckiej i środków pozoracji.

Rok szkolny 1987/1988

Samorząd Uczniowski wydaje gazetkę szkolną „Stop, czyli Szkolne Tablice Ogólnodostępne Piśmidełko”. Znajdują się w niej ciekawostki, recenzje, dowcipy, ortografia, krzyżówki, rysunki, a przede wszystkim twórczość literacka uczniów. Najczęściej umieszczane są w nim opowiadania Arka Mazurka z kl. VII a. Pracę rozpoczyna Grzegorz Kocanda.

Rok szkolny 1988/1989

Liczba uczniów 410 plus 71 w tzw. „szkółce”, uczy 27 nauczycieli. SKO pod opieką Teresy Maśluch zajęło I miejsce na szczeblu gminnym, zdobywając 12.000 zł nagrody. Spółdzielnia Uczniowska pod opieką Jana Kulbickiego wypracowała zysk w wysokości 300.000 zł. Szkolna drużyna sportowa pod opieką Mirosława Maślucha zajęła III miejsce w rejonowych zawodach „Piłkarska kadra czeka”. W szkole zorganizowano wypożyczalnię łyżew.

Rok szkolny 1989/ 1990

Liczba uczniów – 419, nauczycieli – 22. Spółdzielnia Uczniowska zajęła VI miejsce (na 96 w województwie), opiekun – Jan Kulbicki.