Historia szkoły w pigułce

Spis treści

 

Rok szkolny 1990/1991

Liczba uczniów w szkole – 371. Uczy 26 nauczycieli. Klasy VIII a i VIII c wzięły udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zebrały 630.000 zł i otrzymały podziękowanie z osobistym podpisem Jerzego Owsiaka. Wychodzi pierwszy numer gazetki szkolnej „MiniReporter”, pisany odręcznie przez Piotra Leszczyńskiego.

Rok szkolny 1992/1993

W szkole uczy się 285 uczniów i 12 w szkole filialnej w Osowie. Liczba nauczycieli: 23.

Rok szkolny 1993/1994

W kwietniu 1994 roku zakupiono do szkoły 2 pierwsze komputery. W szkole pracuje 25 nauczycieli i 3 w Osowie. Uczy się łącznie 316 uczniów.

 

Wychowawczyni Teresa Dados (Maśluch) z wychowankami (kl. III b).

Od lewej stoją: Karol Łobaczuk, Barbara Borek, Lucyna Kozanecka, Marta Dragan, Anna Tymoszuk, Monika Doszko,
Aneta Szajewska, Agnieszka Gaj, Katarzyna Bodzak, Seweryn Sieczka;
rząd II (od lewej): Zbigniew Pająk, Piotr Kalita, Tomasz Zieliński, Arkadiusz Konieczny, Paweł Groszek,
Katarzyna Kalinka, Dorota Łubkowska, Aneta Daniluk, lata 90. XX w.

 

Rok szkolny 1994/1995

Liczba uczniów w szkole: 279 i 21 w Osowie. Liczba nauczycieli: 21 i 3 w Osowie.

Rok szkolny 1995/1996

Łączna liczba uczniów w szkole w Dubecznie i Osowie: 268, nauczycieli – 23.

Rok szkolny 1996/1997

Z inicjatywy przedwojennych absolwentów i uczniów szkoły w Dubecznie oraz pani Liny Gieysztor – córki Leona Szysza postanowiono rozpocząć starania przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, które szkoła posiadała przed wojną.

W szkole uczy się 241 uczniów, jest 23 nauczycieli.

Rok szkolny 1997/1998

W szkole pracuje 23 nauczycieli, uczy się 240 uczniów. W grudniu wychodzi pierwszy numer gazetki szkolnej „Kleks”. Rozpoczynają się oficjalne przygotowania do przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i starania się o otrzymanie Sztandaru Szkoły. Ruszyło pozyskiwanie sponsorów, gromadzenie środków, a przede wszystkim praca wychowawcza z młodzieżą, wsparta postawą Patrona. Każdy składa osobistą deklarację włączenia się do obchodów.

Rok szkolny 1998/1999

Szkoła ma w tym roku szkolnym podwójnych absolwentów: klasy VII i klasy VI. Uczniów w szkole jest 222, nauczycieli 22. Wszystkie działania szkoły są podporządkowane przygotowaniom do wielkiej uroczystości o charakterze środowiskowym: „Przywrócenie szkole imienia Józefa Piłsudskiego i nadanie Sztandaru”. W ramach akcji nawiązano kontakt z Fundacją Rodziny Piłsudskiego w Warszawie, z Zarządem Głównym Związku Piłsudczyków w Nowym Jorku i szkołami noszącymi jego imię. Dnia 23 czerwca odbyła się uroczysta impreza przywrócenia Szkole imienia Marszałka.

Rok szkolny 1999/2000

W ramach reformy szkolnictwa powołano do życia Publiczne Gimnazjum w Dubecznie. Dyrektorem zostaje Krystyna Jasińska. Szkoła Podstawowa ma klasy I-VI Jest 147 uczniów i 19 nauczycieli. W Osowie 3 nauczycieli uczy 16 uczniów. W tym samym budynku zaczyna swą działalność gimnazjum. Obie szkoły mają wspólnych nauczycieli. Klasy I-III uczą się w „szkółce” (budynek przy hucie).

Rok szkolny2000/2001

Ostatni rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dubecznie. W listopadzie 2000 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o rozwiązaniu szkoły z końcem roku szkolnego 2000/2001. Uczniowie z Dubeczna i Osowy zaczęli uczęszczać w roku szkolnym 2001/2002 do Szkoły Podstawowej w Hańsku.

 

Kadra pedagogiczna.

Od lewej: Andrzej Michałowicz, Alfred Olszewski, Stanisława Grzywaczewska,
Irena Dzioba, Teresa Dados, Teresa Wulczyńska, Krystyna Maśluch, Janina Wesołowska ks. Jan Grodek, Małgorzata Teteruk, Adela Michałowicz, Krystyna Jasińska,
Barbara Daniluk, Jan Kulbicki, Ewa Ganczaruk, Joanna Michałowicz, Teresa Jakubaszek, Sabina Pasikowska, Klimkowicz Danuta,
Zbigniew Żebrowski, Wiesław Korona, Barbara Klimkowicz, Mirosław Maśluch, 1990 r.