Historia szkoły w pigułce

Spis treści

Rok szkolny 2001/2002

 

Przejęcie całości 70-letniego budynku przez gimnazjum.

Rok 2002/2003

Wykonanie nowej, barwnej elewacji budynku szkolnego. „Biała szkoła” zmieniła barwę na zieloną.

Lata 2003-2005

Wymiana okien w budynku.

Rok szkolny 2007/2008

Odejście na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły Krystyny Jasińskiej. Mianowanie nowego dyrektora gimnazjum - Teresy Maśluch. Wprowadzenie obowiązku ujednolicenia stroju szkolnego i obowiązkowych mundurków. Rozbudowanie monitoringu w szkole.

Rok szkolny 2008/2009

Wymiana drzwi wejściowych do szkoły, dobudowa zadaszenia przy wejściu głównym, instalacji oświetlenia terenu wokół szkoły. Generalny remont budynku „pracowni”.

Rok szkolny 2009/2010

Uruchomienie zestawu nagłaśniającego „radiola” w ramach projektu „ Rozwiń skrzydła”. Remont szatni i zakup indywidualnych szafek dla uczniów. Wykonanie izolacji poziomej budynku  szkoły metodą iniekcji krystalicznej. Zakupienie gabloty na sztandar szkoły.

Rok szkolny 2010/11

Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i drogi dojazdowej do gimnazjum z chodnikami dla pieszych i parkingiem przy szkole. Otwarcie małej hali gimnastycznej w budynku dawnej pracowni. Zamontowanie kamer na parkingu przed szkołą w ramach monitoringu wizyjnego.

Rok szkolny 2011/2012

Uroczystość nadania szkole imienia Józefa Piłsudskiego. Remont instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana w szkole grzejników.

Rok szkolny 2012/2013

Zamontowanie nowego kotła na miał węglowy ze sterownikiem i dmuchawą w kotłowni szkolnej.

Rok szkolny 2013/2014

Wykonanie osłon na grzejniki. Powstanie  nowych miejsc zieleni wokół szkoły.

Rok szkolny 2014/2015

Zakup nowej kserokopiarki i czterech laptopów. Wyposażenie trzech sal lekcyjnych w zestawy multimedialne.

Rok szkolny 2015/2016

Wybudowanie nowego komina ciepłowniczego. Zamontowanie „solarów” na budynku szkoły. Uroczystość 85-lecia powstania szkoły w Dubecznie, 15 czerwca 2016 r.

 

Grono nauczycielskie:

siedzą od lewej: Lesya Głąb, Krystyna Madziar, Małgorzata Kończal, Teresa Maśluch (dyrektor), Barbara Fajge, Bożena Kocanda

stoją: Emil Witowski, Michał Krawczuk, Małgorzata Wołoszun, Elżbieta Deczkowska, Krystyna Gonerska, Wiesław Korona, Grzegorz Kocanda, Andrzej Michałowicz

Pracownicy obsługi:

od lewej: Stanisław Onyszko, Krystyna Hasiak, Jolanta Ślusarz, Waldemar Głąb, Katarzyna Szewczyk (kwiecień 2016r.)

 

 

Opracowała Barbara Fajge

Copyright Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie