Klasa IIIb - 2002/2003

Wiesław Korona
wychowawca
Wiesław Korona
Grzegorz Baleja   Sylwia Bisko Natalia Dołbniak
Baleja Grzegorz
Barczuk Mateusz
Bisko Sylwia
Dołbniak Natalia
    Izabela Florek  
Dorosz Zbigniew
Dudko Sławomir
Florek Izabela
Jakubaszek Ilona
  Magdalena Koniuch   Mateusz Kurzydło
Kiecka Arkadiusz
Koniuch Magdalena
Krawczyk Magdalena
Kurzydło Mateusz
  Jagoda Madziar   Monika Mitrut
Ładak Paweł
Madziar Jagoda
Michałowski Kamil
Mitrut Monika
Eweliina Mścisz   Krzysztof Purc  
Mścisz Ewelina
Olszewska Daria
Purc Krzysztof
Rusinek Krystian
Aneta Śmiech      
Śmiech Aneta
Trojanowska Sylwia
Urbanowicz Andrzej
Urbanowicz Daniel
Adrian Walkowski Karolina Wasilewska    
Walkowski Adrian
Wasilewska Karolina