Hymn szkoły

 

Zrodzony pod Wilnem

Wódz nasz ukochany

Odważny i silny

Przez naród wybrany

Polski patriota

W sercach zapisany

To Józef Piłsudski jest!

 
 

Dzielny ten generał

Spoczął na Wawelu

W miejscu wyjątkowym

Gdzie leży niewielu

Wybawca narodu

Człowiek podziwiany

Żołnierz, dobry ojciec też

 
 

Marszałku kochany

Tobie zawdzięczamy

Spokój, bezpieczeństwo,

Życie jak u mamy

Tyś Polskę zjednoczył

Wieleś bitew stoczył

Polska wolnym krajem jest!

 

Melodia do hymnu - I kadrowa

Historia szkoły w pigułce

Do 1.09. 1931 roku

W latach przedwojennych obwód szkoły obejmował: Dubeczno Hutę, Kol. Dubeczno, Kamienną, Warszawkę, Hańsk Wieś, Kol. Hańsk, Hańsk II. Do szkoły uczęszczały dzieci: polskie, niemieckie, ukraińskie i żydowskie. Ani w Dubecznie, ani w Hańsku nie było żadnego obiektu szkolnego. Nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajętych: klasy I-III uczyły się w budynku drewnianym, położonym w pobliżu obecnej figury w centrum Dubeczna, klasy IV-VII – w domu Niemca Grenke usytuowanego w miejscu, gdzie obecnie mieszka pan Lewczuk. W Hańsku istniała szkoła z klasami I-IV, mieszcząca się w budynku Stanisława Leszczyńskiego (obecnie rośnie tam las).

1. 09. 1931 roku

Uroczysta inauguracja roku szkolnego, otwarcie siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w budynku obecnego gimnazjum. Kierownikiem był Wiktor Misiaczek. Lokalizację szkoły między Hańskiem a Dubecznem przyjęto w wyniku długotrwałych sporów między mieszkańcami obu miejscowości oraz władzami gminy. Decyzję o budowie podjęto, gdy wójtem gminy Hańsk był Władysław Dzierzbicki. Budynek wzniesiono szybko przy wydatnej pomocy społeczeństwa.

Czerwiec 1935 roku

Inspektor szkolny w Chełmie, Antoni Pikulski, powierzył Leonowi Szyszowi pełnienie obowiązków kierownika szkoły. Szkoła otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15.06.1936 roku

Uroczyste poświęcenie budynku i Sztandaru Szkoły. Szkoła oficjalnie otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1 września 1939 roku

Początek II wojny światowej. W pierwszych dwóch miesiącach szkoła nieczynna. W listopadzie zgłasza się 67 dzieci. Zatrudniony jest kierownik Leon Szysz z żoną Marią; inni nauczyciele rozpraszają się po kraju.

Rok 1940

Przyjeżdża nauczyciel ukraiński. Powstaje szkoła ukraińska. Obie mieszczą się w tym samym budynku. Dzieci polskie są prześladowane. Tracą chęć do nauki, dlatego stale zmniejsza się ich liczba.

Rok szkolny 1942/1943

W polskiej szkole jest tylko 37 dzieci. Zatrudniony jest tylko jeden nauczyciel. Pod koniec 1943 roku szkoła zostaje zamknięta.

Czerwiec 1944 roku

Budynek szkoły zostaje podpalony przez nieznaną bandę, spalony i doszczętnie ograbiony przez tutejszą ludność. Pozostałości przechodzą pod opiekę wójta, który zabiera piece, zrywa podłogi i przywłaszcza sobie ogrodzenie. Pozostają tylko mury bez dachu. Kończy się okupacja hitlerowska. Wróg opuszcza nasze tereny. Chaos w każdej dziedzinie, wszyscy zdenerwowani. Społeczeństwo w dalszym ciągu interesuje się działaniami wojennymi. Ludzi ogarnia lęk i brak wiary w zwycięstwo. Nikt nie myśli o szkole i dzieciach w wieku szkolnym. W grudniu 1944 roku rodzice myślą o reaktywacji szkoły. Zawiązuje się komitet (p. Wilimowski, Szeliga Stanisław i sołtys Trojanowski), który ma pracować nad uruchomieniem szkoły.

Najstarsze zdjęcie

Najstarsze zachowane zdjęcie Szkoły Powszechnej w Dubecznie. Nieistniejący już budynek drewniany, obecnie okolice Figury w centrum Dubeczna.

Rok szkolny 1927/1928

 

Kierownik szkoły Wiktor Misiaczek i nauczycielka Toczkówna, 1932 r.

 

Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dubecznie. Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły.

Ślubowanie składa kierownik Leon Szysz, 15 czerwca 1936 r.

 

Grono nauczycielskie i goście, 15 czerwca 1936 r.

 

Drużyna ZHP. Z lewej strony drużynowa Zofia Kubicka (wstąpiła do klasztoru w 1938r.),

z prawej: drużynowy Aleksander Janczała, 1937 r.

Styczeń 1945 roku

Rusza szkoła w budynku poniemieckim, domu modlitwy (obecna piekarnia) w Dubecznie. Budynek dość obszerny, ale też zniszczony. Wyremontowano w nim salę i mieszkanie dla nauczyciela. Zgłosiło się 163 dzieci w różnym wieku i poziomie edukacyjnym. Uczy jedna nauczycielka, Zofia Lalakowa. Zapał do nauki ogromny. Dzieci podzielono na 4 klasy. Nauczycielka i uczniowie zobowiązują się do zrealizowania do końca roku materiału objętego programem na ten rok szkolny. Pomimo bardzo ostrej zimy, praca wre, frekwencja dobra. Pod koniec lutego założona zostaje Spółdzielnia Uczniowska: „Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich”. Udział 10 zł, a wpisowe 2 zł. Od maja ilość uczniów zmniejsza się z powodu wyjazdu ludzi przesiedlonych tu w czasie okupacji z województwa poznańskiego. Wracają do swych posiadłości. Starsza młodzież zgłasza się na kurs wieczorowy z zakresu kl. VI (18 osób); kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza delegat Inspektoratu Szkolnego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dostaje 12 osób.

Rok szkolny 1945/1946

Stopień organizacyjny szkoły bez zmian. Brak nauczycieli. Uczy jedna nauczycielka – Zofia Lalak, która prowadzi 5 oddziałów. Liczba uczniów – 120. Praca jest ciężka, brak pomocy naukowych. Budynek zimny. Spółdzielnia Uczniowska rozwija się. Zebrania urządzane są raz w miesiącu. Gotówki jest 2.200 zł. Organizuje się biblioteka szkolna (27 książek ze zbiórki rodziców). To jest fundament biblioteki szkolnej. Dnia 21 grudnia 1946 roku urządzono jasełka. Dochód w wysokości 820 zł przeznaczono na zakup książek.

Rok szkolny 1946/1947

Uczęszcza 103 dzieci. Po 5 klasach szkoły dzieci nie mają możliwości kontynuowania nauki. Uczy Zofia Lalak. Ona to organizuje klasę szóstą, dodatkowo prowadząc kurs wieczorowy dla dorosłych. W kronice szkoły Zofia Lalak pisze: „Taka praca wymagała wielkiego wysiłku z mojej strony. Sama to podziwiam, tj. swoją…, bo otoczenie i władze szkolne przeszły nad tym do porządku”. Pod koniec roku szkolnego do pracy przychodzi druga nauczycielka – Maria Wojtaniewska.

Rok szkolny 1947/1948

Stopień organizacyjny szkoły pozostaje bez zmian. Dzieci: 93, oddziałów – 6, nauczycielki – 2. Praca jest nieco lżejsza. Organizowane są uroczystości: jasełka i choinka szkolna, Dni Oświaty i zakończenie roku szkolnego. Spółdzielnia Uczniowska rozwija się, dzieci chętnie pracują w zarządzie. Założono PCK. W czerwcu zorganizowano wycieczkę do Lublina. Wzięło w niej udział 24 dzieci. Prowadzono kurs dokształcający i rolniczy.

Rok szkolny 1948/1949

Dzieci 101. Dwie nauczycielki: (Zofia Lalak i Maria Wojtaniewska). Jest 6 oddziałów. Warunki lokalowe bardzo złe: jedna sala w murowanym budynku, druga – w wynajętej chatce na podwórzu (25 m2, niska i zimna), gdzie jest też mieszkanie kierownika szkoły (niestety, z dziurawym dachem i najmniejsze deszcze zalewają całe mieszkanie). W czasie zimy we wszystkich salach jest ok. 5 stopni. Organizacje wymienione w poprzednim roku rozwijają się. Rozwija się też biblioteka szkolna, ma już około 100 książek zakupionych za pieniądze z imprez organizowanych przez rodziców oraz z akcji zbierania nasion i prac w lesie. Część książek dało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. W tym roku bardzo uroczyście świętowano 1 Maja. W Dniach Oświaty urządzono występy artystyczne w Hańsku. Władze rozpoczęły odbudowę zrujnowanego w czasie wojny budynku Białej Szkoły, którą w tym roku przykryto nowym dachem.

Rok szkolny 1949/1950

Podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Ma teraz 7 oddziałów. Pracuje 3 nauczycieli. Uczniów – 128. Budynek w remoncie. Część uczniów uczy się już w 2 salach (klasy VI i VII), reszta w starym budynku. Praca bardzo uciążliwa, gdyż nauczyciele muszą przechodzić z jednego budynku do drugiego. Powstaje nowa organizacja SKO. Organizuje się poranki Rocznicy Rewolucji Październikowej, urządza akademię w 70. rocznicę urodzin Wielkiego Wodza Józefa Stalina. Uroczyście pożegnano klasę siódmą. To pierwsza klasa na tym terenie w Polsce Ludowej. Szkoła w odbudowie. Prace posuwają się bardzo wolno, bo przez miesiące wakacyjne wszystko stoi i czeka, aż 1 września zacznie się praca. 30 listopada odbyła się wizytacja szkoły przez delegata inspektoratu.


 

Rok szkolny 1950/1951

Dzieci – 125, klas – 7, trzy nauczycielki. Szkoła ciągle mieści się w dwóch budynkach odległych od siebie o 2 km. Starsze klasy uczą się w Białej Szkole, a młodsze – w Czerwonej. Brak kancelarii i pokoju nauczycielskiego bardzo utrudnia pracę. Odbudową szkoły zainteresował się Gminny i Powiatowy Komitet PZPR. Myśl, że polepszą się warunki lokalowe, jest bodźcem do pracy. Na terenie szkoły powstaje drużyna harcerska pod opieką obywatelki Motwickiej. Czynnie działa chórek. W czerwcu brał udział w eliminacjach powiatowych we Włodawie i za śpiew otrzymał drugą nagrodę. PCK również sprawnie pracuje. Zorganizowano trzy kąciki gospodarcze, dwa razy przystąpiono do konkursu czystości i otrzymano 45 nagród z Powiatowego Oddziału PCK. Koło Odbudowy Warszawy zebrało 65,50 zł i wysłało do Towarzystwa Odbudowy Stolicy. SKO liczy 24 członków i na wspólnym koncie mają 54 zł. Ambicją całego grona jest podnieść frekwencję do 99% i wzmóc walkę o wyniki nauczania. W ciągu roku odbyło się 6 zebrań rodzicielskich. Na 12 uczniów czworo dostało się do szkół średnich: 2 do Technikum Mechanicznego i 2 do Liceum Pedagogicznego w Chełmie. Nagrody za regularne uczęszczanie do szkoły otrzymało 6 dzieci, za dobre wyniki w nauce 4 uczniów, zaś 5 pozostawiono w tych samych klasach.

Rok szkolny 1951/1952

Szkoła ma 144 uczniów, 7 oddziałów i 4 nauczycieli. Dzięki PZPR wyremontowano szkołę. Warunki lokalowe szkoły zmieniły się na lepsze. Pozostałe dwie sale zostały wykończone i oddane do użytku. Łatwiej jest zorganizować pracę wychowawczą. Wszystkie klasy umieszczono w nowym budynku. Pracują wszystkie organizacje szkolne. Prężnie działa Komitet Rodzicielski. 1 września na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego powitano uczniów klasy pierwszej, pierwszego rocznika urodzonego w Polsce Ludowej. W programie były śpiewy, przemówienia i deklamacje. Koło PPR zobowiązuje się do pracy nad „wyrabianiem miłości i szacunku do ZSSR jako opiekuna ludzi pracy na całym świecie”.

Rok szkolny 1952/1953

Dzieci – 153. Klas – 7, nauczycieli – 4. Rozmieszczenie klas takie samo, jak w roku ubiegłym, więc w dalszym ciągu sprawy pozalekcyjne załatwia się na korytarzu. Przy układaniu planu dydaktycznego nad gronem nauczycielskim pokazały się chmury, z braku zrozumienia i poczucia obowiązku jednego nauczyciela. Jednak postanowiono rozszerzyć realizację zagadnień i ująć ją w organizacji pracy. Dnia 1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W gronie niewłaściwa atmosfera. 15 listopada kolega odchodzi do wojska, na jego miejsce przychodzi siła niewykwalifikowana, po 2 klasach szkoły krawieckiej. W lutym jedna z koleżanek przechodzi na urlop macierzyński. Zastępstwa nie było. W miesiącach wakacyjnych, z funduszu Komitetu Rodzicielskiego, przykryto ubikacje szkolne. Organizowane jest dożywianie. Prowadzony jest wywiad o uczniach zaniedbanych w nauce i będących bez opieki. Zorganizowano 7 zebrań rodzicielskich ze specjalnymi odczytami. Była też wycieczka kl. VII do Spółdzielni Produkcyjnej w Kodeńcu. Wszyscy uczniowie (32) ukończyli szkołę. W niższych klasach pozostało 5. Za dobre wyniki w nauce nagrodzono 6. Na zakończenie roku szkolnego Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę i paczki ze słodyczami dla wszystkich oraz przyjęcie dla klas VII i grona nauczycielskiego.

Rok szkolny 1953/1954

Na rozpoczęciu roku szkolnego byli przedstawiciele partii, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, rodzice i nauczyciele. Szkoła liczy 128 uczniów, 7 klas, 4 nauczycieli. Od 1 listopada szkoła dostaje etat przewodnika OH. Od tej chwili są prowadzone poranne apele, które nadają powagi rozpoczęciu zajęć szkolnych. Polepszają się warunki lokalowe. Jest pokój nauczycielski. Posiedzenia Rady Pedagogicznej czy narady robocze odbywają się co dwa tygodnie. Szkoła żyje problemami ogólnokrajowymi, jak obowiązek dostawy żywca, zboża, mleka, likwidacją odłogów. Szkoła wzięła udział w obchodach 1 Maja. Na Dzień Oświaty zorganizowano wystawę prac uczniów i gazetek ściennych, którą zwiedziło przeszło trzysta osób (w tym trzy sąsiednie szkoły). Wyniki końcowych egzaminów zadowalające. Na 53 uczniów nie zdało 4. W maju miał miejsce przykry wypadek. Uczeń na lekcji w-f złamał rękę. Był to pierwszy taki wypadek na terenie szkoły. Odbyło się 11 zebrań z rodzicami. Komitet Rodzicielski pracował bardzo intensywnie, urządził dożywianie, choinkę noworoczną, zakupił sztandar drużynie harcerskiej i zrobił przyjęcie na zakończenie roku szkolnego. Nagrody dla uczniów zakupił dyrektor Huty Szkła w Dubecznie. Dzięki niemu odbyła się wycieczka krajoznawcza do Lublina. Niestety, w ciągu roku nie można było zorganizować szkoły dla dorosłych, chociaż z danych statystycznych wynikało, że powinna być.

Lata 1954-1957

Pracę w szkole podejmują: Teofil Mazurek (były uczeń) i absolwentka tutejszej szkoły Jadwiga Korona. Krótko pracowały też Alicja Zielińska i Jolanta Linde.

Rok szkolny 1956/57

Po długiej chorobie umiera kierowniczka szkoły Zofia Lalak. Obowiązki kierownika szkoły powierzono Marii Wojtaniewskiej. Liczba uczniów zapisanych do szkoły wynosi 156. W ciągu roku przybyło 2 i ubyło 2. Stan końcowy bez zmian. Promowano 140 uczniów, a na rok następny pozostawiono 16. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Pracuje 6 nauczycieli. Grono skłócone jeszcze na skutek nieporozumień z wcześniejszych lat. W lutym odbyła się wizytacja szkoły przez inspektora szkolnego M. Sirkę. Pracę dydaktyczną i wychowawczą szkoły ocenił pozytywnie. W maju zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Samochód szkoła otrzymała z Huty Szkła Dubeczno, ponieważ dyrektor, Henryk Kosiński, był jej opiekunem.

Rok szkolny 1957/1958

Na rozpoczęciu roku szkolnego kierownik szkoły podkreślił znaczenie oświaty i kultury w Polsce Ludowej. Do szkoły uczęszcza 202 uczniów. Pracuje 5 nauczycieli. W pracy społecznej na rzecz szkoły wyróżniają się: pan Piasecki, M. Korycińska, Sznajderowa i inni. Dochody z imprez przeznaczono na dokończenie ogrodzenia działki szkolnej siatką. Prężnie działa SKO. Uczniowie oszczędzają nie tylko pieniądze, ale i podręczniki, które przekazują młodszym kolegom. ZHP ma swoją izbę harcerską, którą wyposażono w nowe stoliki świetlicowe (10) i krzesełka. Opiekunem jest pan Odrzygóźdź.

Nauczyciele wśród uczniów szkoły podstawowej.

Od lewej: Zygmunt Bejster, Maria Wojtaniewska, Jadwiga Korona i Teofil Mazurek, 1957 r.

Rok szkolny 1958/1959

Liczba dzieci wg stanu na 1 września wynosi 203. Pracuje 6 nauczycieli. Zorganizowano kurs dokształcający dla dorosłych w zakresie klasy VII. Ukończyło go 12 osób, przeważnie pracownicy huty i GS w Hańsku. Prowadzone są kółka przedmiotowe i pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Szkołę ukończyło 23 uczniów, 5 uczniów zdało egzaminy wstępne do szkół średnich.

Rok szkolny 1959/1960

W szkole uczy się 223 uczniów. Wyremontowano i pomalowano wnętrze szkoły, także korytarze. Za zgodą rodziców wprowadzono jednolity strój i tarcze szkolne. Odbyło się 9 zebrań rodzicielskich. Szkołę wizytował podinspektor M. Sirko, ocenił ją pozytywnie. Od grudnia do maja prowadzono kurs dokształcający dla dorosłych w zakresie klasy VII. Kurs ukończyło 14 osób. W maju była wycieczka do Warszawy, wzięło w niej udział 36 osób. Komitet Rodzicielski urządził trzy zabawy taneczne dla społeczności. Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się wspólna zabawa grona nauczycielskiego i członków Komitetu Rodzicielskiego. Szkołę ukończyło 19 uczniów, z tego 7 zdało egzaminy do szkół średnich.


 

Rok szkolny 1960/1961

Liczba uczniów wg stanu na 1 września 1960 roku wynosiła 258. Do klas wyższych promowano 233, drugorocznych 24. Egzamin zdało 8 uczniów. W tym roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Są dwie klasy równoległe. Pracuje 7 nauczycieli. W szkole prowadzone są kółka zainteresowań. W okresie zimy dodatkowo zobowiązano się przeprowadzić kilkadziesiąt godzin zajęć w celu podniesienia wyników dydaktycznych w szkole. Prowadzono również kurs dokształcający dla dorosłych. Byli to uczniowie, którzy ukończyli już 50 lat. Świadectwa otrzymało 14 osób. Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni (ławki). Kierownik stara się o przydzielenie szkole działki.

Rok szkolny 1961/1962

Zorganizowano oddzielne pomieszczenie dla biblioteki szkolnej, która otrzymała nowe regały. Z braku miejsca zlikwidowano izbę harcerską, z której zrobiono klasę. W czasie wakacji przebudowano piece. Jest pracownia zajęć technicznych. Poprawiono zewnętrzne tynki, by zlikwidować ślady kul i powojennego pożaru. Wzdłuż drogi do Hańska i Dubeczna młodzież posadziła przeszło 1000 topoli. Łączna liczba uczniów: 260, promowano 130. Egzaminy do szkół średnich zdało 10 uczniów. Do Włodawy przenosi się pan Odrzygóźdź, a na jego miejsce przychodzi Danuta Walkowska. Kurs dokształcający dla dorosłych ukończyło 16 osób. Zajęcia odbywają się przy lampach naftowych, gdyż w salach nie ma światła. Świadectwa wręczał inspektor oświaty pan Matczuk.

Rok szkolny 1962/1963

Liczba uczniów: 297. Pracuje 7 nauczycieli. Promowano 260 uczniów. Młodzież interesująca się sportem brała udział w zawodach lekkoatletycznych, zajęła II miejsce w powiecie. Została otwarta Szkoła Przysposobienia Rolniczego, do której zgłosiło się 18 uczniów. Nauczycielką zawodową była Krystyna Raczek. Kurs dokształcający dla dorosłych ukończyło 8 osób. Wizytacja w szkole odbyła się w kwietniu. Wizytatorami byli: zastępca inspektora szkolnego K. Piróg i podinspektor W. Matczak. Działa Ognisko Muzyczne.

Rok szkolny 1963/1964

W ostatnim dniu nauki było w szkole 300 uczniów. Promowano do klas wyższych 265. Na rok następny w tych samych klasach pozostało 35 uczniów. Szkołę ukończyło 29 uczniów, z czego 22 poszło do szkół średnich. Na zajęciach wychowania fizycznego i chóru Zofia Kotyła przygotowała wiązankę tańców ludowych i popisy akrobatyczne, by uczcić 20-lecie Polski Ludowej. Matki pomogły w przygotowaniu strojów. Rok ten, z racji przygotowań do uroczystych obchodów święta naszej Ojczyzny, głęboko przeżyli nie tylko uczniowie, ale całe społeczeństwo lokalne. W szkole zorganizowano wystawę rejonową eksponatów odzwierciedlających pracę i dorobek szkół w okresie istnienia Polski Ludowej. Wystawa była otwarta 7 dni. Otwarcia dokonał przewodniczący PGR w Hańsku, był też przedstawiciel władz powiatowych. W tym roku na kurs dokształcający uczęszczało wielu chętnych. Zapisały się 32 osoby. Egzamin końcowy wypadł bardzo dobrze.

Klasa Ia z wychowawczynią Teresą Odrzygóźdź. Rok szkolny 1964/1965

Rok szkolny 1964/1965

W tym roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Pracuje 9 nauczycieli. Jest 10 oddziałów – 305 uczniów. W tym roku szkołę ukończyło 40 uczniów, 21 dostało się do szkół średnich zawodowych i przysposobienia rolniczego. Zygmunt Bejster i T. Mazurek, nauczyciele tutejszej szkoły, kierowali akcją sadzenia drzew pod hasłem „Wieś lubelska zmienia swe oblicze”. W listopadzie odbyła się wycieczka do Lublina. W maju uczniowie szkoły zajęli pierwsze miejsce na rejonowych zawodach lekkoatletycznych i zostali wytypowani do powiatu.

Rok szkolny 1965/1966

Kierownikiem szkoły jest Maria Wojtaniewska. Podniesiono stopień organizacyjny do klas VIII. Jest 11 oddziałów, 299 uczniów. Oddano do użytku pracownię techniczną w budynku gospodarczym. Uczniowie biorą udział w wykopkach w PGR Hańsk. W czasie wakacji przebudowano 3 piece i odnowiono wnętrze całej szkoły. W okresie wiosennym młodzież z klas starszych brała udział w powiatowych zawodach lekkoatletycznych. Zajęła I miejsce, dlatego reprezentowała powiat włodawski na zawodach wojewódzkich w Zamościu. Opiekunami byli: Bronisława Chlebowiec i Teofil Mazurek.

Rok szkolny 1966/1967

Uczniów w szkole – 298, oddziałów – 11, nauczycieli – 11. W okresie jesiennym dzieci wyjeżdżały do Lublina i Świdnika. Zwiedzały Stare Miasto, dom towarowy i fabrykę motocykli. Część pieniędzy na wyjazd uczniowie otrzymali od PGR-u za pomoc przy zbiorze ziemniaków. W tym roku szkoła została zelektryfikowana. W karnawale zorganizowano choinkę szkolną i zabawę dla rodziców. Wiosną dokonano pielęgnacji drzew przydrożnych, którymi opiekują się uczniowie.

Rok szkolny 1967/1968

Jest 12 oddziałów i 320 uczniów. Jesienią starsze klasy brały udział w wykopkach ziemniaków, pieniądze tak zarobione przeznaczono na wycieczkę do Warszawy. Dla uczczenia V Zjazdu PZPR uczniowie urządzili dwie skocznie i trzy boiska do piłki ręcznej. 1 Maja odbył się uroczysty pochód do Domu Kultury w Dubecznie, gdzie odbyła się uroczystość dla całej Gromady. W maju podłączono do szkoły światło, wreszcie popłynął prąd i szkoła otrzymała telewizor. Komitet Rodzicielski przystąpił do budowy podręcznego magazynu i naprawy ogrodzenia działki szkolnej.

Rok szkolny 1968/1969

Szkoła liczy 304 uczniów. Jest 11 oddziałów i tyluż nauczycieli. 17 absolwentów podjęło naukę w średniej szkole, 10 zakończyło edukację. Jesienią młodzież pomagała w wykopkach. Wzięła też udział w Zielonym Turnieju Gromad: Hańska i Woli Uhruskiej. W finale turnieju wystąpił chór szkolny prowadzony przez Elżbietę Nowicką.

Rok szkolny 1969/1970

Na podstawie pisma Wydziału Oświaty Maria Wojtaniewska przechodzi na emeryturę, kończąc tym samym swoją pracę pedagogiczną, a stanowisko kierownika obejmuje Zygmunt Bejster, będący dotychczas dyrektorem Szkoły Przysposobienia Rolniczego, mieszczącej się w tym samym budynku. W szkole działa chór szkolny prowadzony przez Elżbietę Nowicką. Szkoła liczy 307 uczniów, z tego aż 44 przypada na klasę ósmą. Jest 12 oddziałów i tyluż nauczycieli. Do szkoły przydzielono młodą nauczycielkę, Krystynę Marecką. Szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego Eugeniusza Bobera, pracę szkoły oceniono pozytywnie.

Zakończenie roku szkolnego 1969/1970. Grono pedgogiczne w otoczeniu uczniów klasy VIII.

Od lewej: Ryszard Tarasiuk, Anna Walkowska, Sabina Pasikowska, Krystyna Marecka, Krzysztof Mazurek, Maryla Skorupa, Zygmunt Bejster, Jadwiga Korona, Teresa Tarasiuk

 


 

Rok szkolny 1970/1971

Jest 304 uczniów, pracuje 12 nauczycieli. Odbyło się malowanie elewacji szkoły. Uczniowie i nauczyciele w czynie społecznym położyli cementowy chodnik przed szkołą. Dyrektorem jest Zygmunt Bejster. Do pokoju nauczycielskiego zakupiono dywan. Dwie nauczycielki: Elżbieta Nowicka i Maria Skorupa zdały egzamin kwalifikacyjny. W listopadzie pracę nauczyciela podjęła dawna uczennica – Teresa Kula, po mężu Uryniuk, która dotychczas pracowała w Ujazdowie. Nadal pracuje Teofil Mazurek i Jadwiga Korona. Pod koniec lutego Elżbieta Nowicka przeniosła się do powiatu chełmskiego, a po zakończeniu roku szkolnego do powiatu kraśnickiego przeniosła się Maria Skorupa. W tym roku odbyły się dwie wycieczki: jedna do Warszawy, druga – nad morze. Ta ostatnia była połączona ze Szkołą Podstawową w Ujazdowie. Młodzież czynnie brała udział we wszelkich uroczystościach szkolnych i państwowych. Włączyła się też tradycyjnie do akcji wykopków ziemniaków. Naukę w liceach i szkołach zawodowych podjęło 18 absolwentów.

Rok szkolny 1971/1972

Pracę w szkole rozpoczynają Józef Uryniuk i Henryk Zionkowski (specjalizacja: wychowanie muzyczne), który zakłada chór szkolny uświetniający uroczystości szkolne i państwowe. Do szkoły zakupiono meble, fotele, instrumenty muzyczne, epidiaskop i inne wyposażenie. Przystąpiono do budowy Domu Nauczyciela w Dubecznie, przeznaczonego dla 6 rodzin. Krystyna Marecka i Sabina Pasikowska zdały egzamin kwalifikacyjny. Prężnie działają organizacje szkolne: PCK pod opieką Teresy Tarasiuk, SU pod kierunkiem Józefa Uryniuka, SKO pod opieką Jadwigi Korony i SKS pod opieką Henryka Zionkowskiego. Naukę w liceach i szkołach zawodowych podejmie 31 absolwentów.

Rok szkolny 1972/1973

Od stycznia powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Hańsku z siedzibą w Dubecznie. Dyrektorem jest Zygmunt Bejster, a zastępcą Ryszard Tarasiuk. Placówce podlegają szkoły podstawowe w: Kol. Kulczyn, wsi Kulczyn, Ujazdowie, Bukowskim Lesie, Osowie i Żdżarce. W dniach 6-7 marca w szkole przeprowadzono badania psychologiczne młodzieży wiejskiej. Badania prowadziła Teresa Gęca, pracownik naukowy Zakładu Psychologii UMCS w Lublinie. Zespół wokalny pod kierunkiem Henryka Zionkowskiego brał udział w Turnieju Piosenki Harcerskiej we Włodawie, gdzie zajął III miejsce. Otrzymał też dyplomy za udział w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach do Konkursu Piosenki Radzieckiej. Występował na uroczystości 20-lecia Powiatowego Domu Kultury i Dni Włodawy. Nauczyciel Teofil Mazurek otrzymał Złotą Odznakę ZNP. Uczniowie klasy VIII: Zbigniew Bejster, Henryk Doszko i Andrzej Zieliński zajęli III miejsce na powiatowych eliminacjach konkursu zawodoznawczego. Wychowankowie po ukończeniu szkół średnich wracają do rodzinnych stron, gdzie pracują na odpowiedzialnych stanowiskach. I tak Salwator Smoliński jest Naczelnikiem Gminy Hańsk, a Eligiusz Koryciński – zastępcą dyrektora Huty Szkła w Dubecznie.

Rok szkolny 1973/1974

Szkoła liczy 296 uczniów. Jest 11 oddziałów i 13 nauczycieli. Henryk Zionkowski odszedł do pracy w szkole we Włodawie. Rozwiązano Zawodową Szkołę Rolniczą, a dotychczasową nauczycielkę przedmiotów zawodowych, Krystynę Mazurek zatrudniono w szkole podstawowej. Szkoła wzięła udział w akcji zadrzewiania placu obok Ośrodka Zdrowia w Hańsku. Uczennice kl. VIII: Danuta Walkowska i Jadwiga Pryll reprezentowały szkołę na powiatowym szczeblu konkursu zawodoznawczego. Danuta Walkowska zajęła I miejsce w powiecie i VI w województwie. Grzegorz Fajge zajął I miejsce w powiecie w biegach przełajowych. SKO, prowadzone przez Jadwigę Koronę w konkursie: „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”, otrzymało nagrodę w wysokości 1500 zł. Jadwiga Korona otrzymała też Nagrodę Kuratora za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania.

Rok szkolny1974/1975

Liczba uczniów wynosi 284. W klasie ósmej jest 26 osób. Pracuje 13 nauczycieli i jest 11 oddziałów. Młodzież szkolna wraz z gronem nauczycielskim czynnie bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych oraz czynach społecznych. Zespół taneczny pod kierunkiem Teresy Tarasiuk występował w powiecie na spotkaniu opiekunów SKO. Występ ten oceniono bardzo wysoko. Zorganizowano również występy artystyczne z okazji święta ORMO. Zespół artystyczny przygotował program o tematyce oszczędnościowej (pod kierunkiem Jadwigi Korony). Program ten przedstawiono na zebraniu delegatów Banku Spółdzielczego w Hańsku. Za występ SKO uzyskało nagrodę 1000 zł. SKO włączyło się do akcji budowy Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka. Uczniowie kl. VIII: Doszko Jerzy, Korona Piotr i Bejster Andrzej reprezentowali szkołę w powiecie w konkursie zawodoznawczym. Piotr Korona zajął II miejsce, Andrzej Bejster – III. Dobrze wypadli nasi uczniowie w olimpiadach przedmiotowych w powiecie. Z języka polskiego uczennica Trawińska Małgorzata zajęła IV miejsce, Helena Doszko – VII. Języka polskiego w tym roku uczyła Teresa Uryniuk. W olimpiadzie fizycznej Piotr Korona zajął II miejsce, a Teresa Paśkiewicz – VIII miejsce w powiecie. Fizyki uczyła Jadwiga Korona. Z okazji Dnia Nauczyciela Teresa Uryniuk otrzymała Nagrodę Kuratora.

Ognisko przedszkolne z wychowawczynią Adelą Michałowicz. Rok szkolny 1974/1975>

Rok szkolny 1976/1977

Po zniwelowaniu terenu młodzież przystąpiła do instalacji skoczni oraz bramek do piłki nożnej (wykonanie ich szkoła zawdzięcza pracownikom Huty Szkła w Dubecznie), a po ustawieniu bramek do piłki ręcznej stworzony został kompleks urządzeń i boisko sportowe. Do końca roku szkolnego młodzież posadziła drzewa wokół obiektów sportowych oraz przystąpiła do budowy niewielkiej strzelnicy szkolnej. Innym zadaniem podjętym przez szkołę w myśl hasła: „Sztafety olimpijskiej” było uświadomienie roli kultury fizycznej w życiu społeczeństwa. Odbyły się pogadanki na temat higieny życia psychicznego i fizycznego człowieka. Młodzież szkolnego klubu sportowego wyszła z inicjatywą wprowadzenia jednolitego stroju sportowego w klasach. Na zakończenie roku szkolnego odbył się plebiscyt na najlepszego sportowca szkoły, połączony z balem sportowców. Najlepszym sportowcem szkoły, wyłonionym w konkursie, została uczennica Jolanta Szajewska.

Wśród nauczycieli: Anna Walkowska, Adela Michałowicz, Danuta Walkowska, Zygmunt Bejster, Karol Rybacki, Teresa Wulczyńska...,

lata 70. XX w.

Rok szkolny 1977/1978

Inauguracja sportowego roku szkolnego przypadła na dzień 7 września. Wszyscy wzięli udział w uroczystym apelu z okazji przystąpienia młodzieży do 2. etapu „Sztafety olimpijskiej – Moskwa ‘80”. Byli przedstawiciele władz gminnych i szkolnych, komitet rodzicielski i szkolny klub sportowy oraz społeczność szkoły. W okresie zimowym, w związku z oparciem zajęć wychowania fizycznego na saneczkarstwie i łyżwiarstwie, młodzież szkolna przystąpiła, zaraz po przerwie świątecznej, do budowy lodowiska szkolnego. 14 marca na terenie szkoły odbyły się Mistrzostwa w Biegach Przełajowych. Udział w nich wzięło ok. 250 uczniów klas 4-8. Najlepszymi w poszczególnych kategoriach wiekowych okazali się: Brzozowski Zbigniew, Piskała Jerzy, Szczepańska Anna, Szeliga Elżbieta i Makarewicz Andrzej. Organizacją zawodów kierowała młodzież Szkolnego Klubu Sportowego i Związku Harcerstwa Polskiego. 2 czerwca w szkole miały miejsce obchody Dni Kultury i Sportu.

Rok szkolny 1979/1980

Dyrektorem została Stanisława Hawrył, wicedyrektorem – Adela Michałowicz.


 

Rok szkolny 1980/1981

W styczniu, po półrocznej praktyce pedagogicznej, pracę rozpoczyna Barbara Fajge. Jesienią zatrudniona zostaje Małgorzata Kiełb, później – Jolanta Dubaj.

Rok szkolny 1981/1982

Oprócz Gminnego Dyrektora Szkół utworzono stanowisko dyrektora szkoły w Dubecznie. Został nim Stanisław Sawczuk, a wicedyrektorem – Adela Michałowicz. Zostają zatrudnieni nowi nauczyciele: Teresa Dados, Krystyna Maśluch, Małgorzata Teteruk, Jolanta Mucha, Iwona Michałowicz, Barbara Walkowska i Teresa Kapluk. Zbiorcza Szkoła Gminna w Dubecznie mieści się w murowanym, trzykondygnacyjnym budynku. W Bukowskim Lesie, Kol. Kulczyn i Osowie znajdują się filie tej szkoły. Szkoła liczy 434 uczniów, uczą się w 17 oddziałach, w tym są dwa oddziały przedszkolne. Szkoła dysponuje 9 izbami lekcyjnymi. Oprócz tego znajduje się oddzielny budynek zajęć praktyczno-technicznych. Od dnia 1 listopada 1981 r. drużynowa – kol. Sabina Pasikowska – otrzymała zniżkę godzin na pracę w drużynach zuchowych.

 

13.XII.1981 roku

W całej Polsce został ogłoszony stan wojenny. Przyniósł ze sobą szereg zakazów i ograniczeń. Od 13 grudnia 1981 r. rozpoczęły się ferie świąteczne dla wszystkich typów szkół, które trwać miały do 3 stycznia 1982 roku. Wszyscy Nauczyciele GZS w Dubecznie pozostali do dyspozycji dyrektora szkoły. Koleżanki: Maria Taurogińska i Irena Dzioba oraz koledzy: Romuald Pryll, Ryszard Wasilewski i Wiesław Korona zostali skierowani do pracy z dziećmi w tutejszym Domu Kultury. 13 marca 1982 roku odbyła się w szkole wystawa hobbystów. Zbiory swe prezentowali uczniowie klas VIII.

Tradycja topienia Marzanny i zabawy z gaikiem- maikiem.

Barbara Fajge z grupą przedszkolną (Robert Bujalski, Tomasz Doszko, Agnieszka Sadura, Barbara Marciocha, Barbara Danicka...).

Rok szkolny 1981/1982

 

Rodzice i nauczyciele. Wśród nich (od prawej) stoją nauczyciele:

Irena Dzioba, Stanisława Grzywaczewska, Teresa Wulczyńska; w rzędzie dolnym od lewej: Romuald Pryll, Barbara Walkowska, Małgorzata Wasilewska,

Mirosław Dziębowski, Iwona Michałowicz, Krystyna Maśluch, Teresa Dados,

Choinka szkolna 1982 r.

Rok szkolny 1982/1983

Dnia 23 lutego1982 roku gościł w szkole zespół dziecięcy z Hańska, działający pod kierunkiem Haliny Radeckiej. Przedstawił sztukę pt. „Bieda”. Wystawiono też sztukę Czerwony Kapturek w wykonaniu teatrzyku dziecięcego „Kopciuszek” z GOK w Dubecznie, przygotowaną przez instruktorki: Krystynę Maśluch i Małgorzatę Teteruk. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego, uświetniona występami chóru, fragmentami sztuki pt. „Niemcy”, przygotowanymi przez Stanisławę Grzywaczewską. Młodsze klasy uczestniczyły w spotkaniu z delegacją żołnierzy z Włodawskiej Jednostki Wojskowej. Jesienią, z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej, odbył się w szkole uroczysty apel przygotowany przez nauczycielki: Danutę Łakutę i Stanisławę Grzywaczewską.

Od lewej stoją:
Mirosław Szyjka, Zielińska Ewa, Kulesza Iwona, Sobczak Ewa, Korpysz Danuta, Daniluk Janusz.
Rząd środkowy (od lewej): Ganczaruk Zdzisław, Czapnik Krzysztof, Korona Adam, Makarewicz Adam, Lekan Darek, Dalczyński Krzysztof, Cieszko Tadeusz, Brzozowski Zbigniew.

Siedzą od lewej:

Kaczanowska Zofia, Filipczuk Halina, Sawczuk Beata, Kiełb Małgorzata, Sawczuk Janina, Sawczuk Tomasz, Dubaj Jolanta, Zybert Renata, Troć Elżbieta.

Rok szkolny 1982/1983

 

Grono pedagogiczne. Od lewej stoją: Wiesław Chmielewski, Jolanta Mucha, Maria Taurogińska,

Iwona Michalak (Michałowicz), Małgorzata Tetetuk ( Wasilewska), Barbara Walkowska, Krystyna Maśluch (Madziar), Mirosław Dziembowski.

Od lewej siedzą: Teresa Mazurek, Elżbieta Leowska, Danuta Walkowska, Mirosław Maśluch, Adela Michalowicz, Anna Walkowska,

1983 r.

Rok szkolny 1983/1984

Dyrektorem został Wiesław Chmielewski. Wybudowano kotłownię i założono w budynku szkoły centralne ogrzewanie. Założono trawniki, posadzono krzewy ozdobne.

 

Romuald Pryll z klasą VII a, lata 80. XX w.

Rok szkolny 1984/1985

Dyrektorem zostaje Adela Michałowicz, a wicedyrektorem Sabina Pasikowska. Wicedyrektorami w tym czasie były: Stanisława Grzywaczewska, a później – Krystyna Jasińska. Z okazji obchodów Dnia Ludowego Wojska Polskiego, w przeddzień tego święta, grupa młodzieży szkolnej, pod opieką Mirosława Dziembowskiego, gościła w Jednostce Wojskowej we Włodawie. W przeddzień rocznicy wyzwolenia Warszawy w szkole odbył się apel. Wierszem i piosenką uczczono tę ważną dla wszystkich Polaków datę. W wojewódzkich eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej w Chełmie brał udział zespół wokalny nauczycieli z naszej szkoły w składzie: Małgorzata Teteruk, Iwona Michalak, Krystyna Maśluch, Marta Mazurek, Barbara Walkowska. Jak co roku uczniowie w uroczystym pochodzie udali się do Hańska, aby wziąć udział w akademii pierwszomajowej. Święto Pracy zostało uczczone licznymi wierszami i piosenkami przygotowanymi przez uczniów. Głównym akcentem obchodów Dnia Zwycięstwa był wyjazd grupy harcerzy pod opieką Iwony Michalak, Krystyny Maśluch i Marty Mazurek do miejsca byłego obozu koncentracyjnego w Sobiborze. Uczestnicy oddali hołd pomordowanym i złożyli kwiaty.

Rok szkolny 1985/1986

Dyrektorem szkoły zostaje Sabina Pasikowska. W listopadzie młodzież uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika „Ku Czci Poległych w latach 1939-1945 z terenu gminy Hańsk”. Obok młodzieży byli też żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Jednostki Wojskowej we Włodawie. 14 marca 1986 odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubecznie Konkurs Prozy i Poezji Radzieckiej. Na eliminacje wojewódzkie zakwalifikowały się: Jabłońska Anna, Płodzień Ewa, Marciocha Anna. W konkursie wojewódzkim Anna Marciocha zdobyła II miejsce.

 

 

Wycieczka do Warszawy.
Wśród dzieci: Małgorzata Kiełb (Dywańska) i Mirosław Dziembowski, 1985 r.

 

Nauczyciele od lewej: Irena Dzioba, Krystyna Jasińska, Małgorzata Kiełb, Zofia Żebrowska, Sabina Pasikowska, Stanisława Grzywaczewska,
Teresa Wulczyńska, Wioletta Wicińska, Alfred Olszewski, Zbigniew Żebrowski, Barbara Klimkowicz, Mirosław Maśluch,

lata 80. XX w.

 

Rok szkolny 1986/1987

Dnia 18 września młodzież szkolna wzięła udział w Sztafecie Pokoju. Bieg pokoju zakończył się pod pomnikiem w Hańsku. Odczytano apel pokoju i apel poległych. Delegacje poszczególnych klas złożyły kwiaty. Impreza miała charakter środowiskowy, uczestniczył w niej I sekretarz KG PZPR Marian Grzywaczewski i liczni mieszkańcy gminy. Z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego wydelegowani uczniowie starszych klas wzięli udział w zwiedzaniu Jednostki Wojskowej we Włodawie. Było wiele życzeń i kwiatów dla żołnierzy. W październiku miało miejsce spotkanie z działaczami LOK-u, połączone z pokazem broni strzeleckiej i środków pozoracji.

Rok szkolny 1987/1988

Samorząd Uczniowski wydaje gazetkę szkolną „Stop, czyli Szkolne Tablice Ogólnodostępne Piśmidełko”. Znajdują się w niej ciekawostki, recenzje, dowcipy, ortografia, krzyżówki, rysunki, a przede wszystkim twórczość literacka uczniów. Najczęściej umieszczane są w nim opowiadania Arka Mazurka z kl. VII a. Pracę rozpoczyna Grzegorz Kocanda.

Rok szkolny 1988/1989

Liczba uczniów 410 plus 71 w tzw. „szkółce”, uczy 27 nauczycieli. SKO pod opieką Teresy Maśluch zajęło I miejsce na szczeblu gminnym, zdobywając 12.000 zł nagrody. Spółdzielnia Uczniowska pod opieką Jana Kulbickiego wypracowała zysk w wysokości 300.000 zł. Szkolna drużyna sportowa pod opieką Mirosława Maślucha zajęła III miejsce w rejonowych zawodach „Piłkarska kadra czeka”. W szkole zorganizowano wypożyczalnię łyżew.

Rok szkolny 1989/ 1990

Liczba uczniów – 419, nauczycieli – 22. Spółdzielnia Uczniowska zajęła VI miejsce (na 96 w województwie), opiekun – Jan Kulbicki.


 

Rok szkolny 1990/1991

Liczba uczniów w szkole – 371. Uczy 26 nauczycieli. Klasy VIII a i VIII c wzięły udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zebrały 630.000 zł i otrzymały podziękowanie z osobistym podpisem Jerzego Owsiaka. Wychodzi pierwszy numer gazetki szkolnej „MiniReporter”, pisany odręcznie przez Piotra Leszczyńskiego.

Rok szkolny 1992/1993

W szkole uczy się 285 uczniów i 12 w szkole filialnej w Osowie. Liczba nauczycieli: 23.

Rok szkolny 1993/1994

W kwietniu 1994 roku zakupiono do szkoły 2 pierwsze komputery. W szkole pracuje 25 nauczycieli i 3 w Osowie. Uczy się łącznie 316 uczniów.

 

Wychowawczyni Teresa Dados (Maśluch) z wychowankami (kl. III b).

Od lewej stoją: Karol Łobaczuk, Barbara Borek, Lucyna Kozanecka, Marta Dragan, Anna Tymoszuk, Monika Doszko,
Aneta Szajewska, Agnieszka Gaj, Katarzyna Bodzak, Seweryn Sieczka;
rząd II (od lewej): Zbigniew Pająk, Piotr Kalita, Tomasz Zieliński, Arkadiusz Konieczny, Paweł Groszek,
Katarzyna Kalinka, Dorota Łubkowska, Aneta Daniluk, lata 90. XX w.

 

Rok szkolny 1994/1995

Liczba uczniów w szkole: 279 i 21 w Osowie. Liczba nauczycieli: 21 i 3 w Osowie.

Rok szkolny 1995/1996

Łączna liczba uczniów w szkole w Dubecznie i Osowie: 268, nauczycieli – 23.

Rok szkolny 1996/1997

Z inicjatywy przedwojennych absolwentów i uczniów szkoły w Dubecznie oraz pani Liny Gieysztor – córki Leona Szysza postanowiono rozpocząć starania przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, które szkoła posiadała przed wojną.

W szkole uczy się 241 uczniów, jest 23 nauczycieli.

Rok szkolny 1997/1998

W szkole pracuje 23 nauczycieli, uczy się 240 uczniów. W grudniu wychodzi pierwszy numer gazetki szkolnej „Kleks”. Rozpoczynają się oficjalne przygotowania do przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i starania się o otrzymanie Sztandaru Szkoły. Ruszyło pozyskiwanie sponsorów, gromadzenie środków, a przede wszystkim praca wychowawcza z młodzieżą, wsparta postawą Patrona. Każdy składa osobistą deklarację włączenia się do obchodów.

Rok szkolny 1998/1999

Szkoła ma w tym roku szkolnym podwójnych absolwentów: klasy VII i klasy VI. Uczniów w szkole jest 222, nauczycieli 22. Wszystkie działania szkoły są podporządkowane przygotowaniom do wielkiej uroczystości o charakterze środowiskowym: „Przywrócenie szkole imienia Józefa Piłsudskiego i nadanie Sztandaru”. W ramach akcji nawiązano kontakt z Fundacją Rodziny Piłsudskiego w Warszawie, z Zarządem Głównym Związku Piłsudczyków w Nowym Jorku i szkołami noszącymi jego imię. Dnia 23 czerwca odbyła się uroczysta impreza przywrócenia Szkole imienia Marszałka.

Rok szkolny 1999/2000

W ramach reformy szkolnictwa powołano do życia Publiczne Gimnazjum w Dubecznie. Dyrektorem zostaje Krystyna Jasińska. Szkoła Podstawowa ma klasy I-VI Jest 147 uczniów i 19 nauczycieli. W Osowie 3 nauczycieli uczy 16 uczniów. W tym samym budynku zaczyna swą działalność gimnazjum. Obie szkoły mają wspólnych nauczycieli. Klasy I-III uczą się w „szkółce” (budynek przy hucie).

Rok szkolny2000/2001

Ostatni rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dubecznie. W listopadzie 2000 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o rozwiązaniu szkoły z końcem roku szkolnego 2000/2001. Uczniowie z Dubeczna i Osowy zaczęli uczęszczać w roku szkolnym 2001/2002 do Szkoły Podstawowej w Hańsku.

 

Kadra pedagogiczna.

Od lewej: Andrzej Michałowicz, Alfred Olszewski, Stanisława Grzywaczewska,
Irena Dzioba, Teresa Dados, Teresa Wulczyńska, Krystyna Maśluch, Janina Wesołowska ks. Jan Grodek, Małgorzata Teteruk, Adela Michałowicz, Krystyna Jasińska,
Barbara Daniluk, Jan Kulbicki, Ewa Ganczaruk, Joanna Michałowicz, Teresa Jakubaszek, Sabina Pasikowska, Klimkowicz Danuta,
Zbigniew Żebrowski, Wiesław Korona, Barbara Klimkowicz, Mirosław Maśluch, 1990 r.

 

 


Rok szkolny 2001/2002

 

Przejęcie całości 70-letniego budynku przez gimnazjum.

Rok 2002/2003

Wykonanie nowej, barwnej elewacji budynku szkolnego. „Biała szkoła” zmieniła barwę na zieloną.

Lata 2003-2005

Wymiana okien w budynku.

Rok szkolny 2007/2008

Odejście na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły Krystyny Jasińskiej. Mianowanie nowego dyrektora gimnazjum - Teresy Maśluch. Wprowadzenie obowiązku ujednolicenia stroju szkolnego i obowiązkowych mundurków. Rozbudowanie monitoringu w szkole.

Rok szkolny 2008/2009

Wymiana drzwi wejściowych do szkoły, dobudowa zadaszenia przy wejściu głównym, instalacji oświetlenia terenu wokół szkoły. Generalny remont budynku „pracowni”.

Rok szkolny 2009/2010

Uruchomienie zestawu nagłaśniającego „radiola” w ramach projektu „ Rozwiń skrzydła”. Remont szatni i zakup indywidualnych szafek dla uczniów. Wykonanie izolacji poziomej budynku  szkoły metodą iniekcji krystalicznej. Zakupienie gabloty na sztandar szkoły.

Rok szkolny 2010/11

Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i drogi dojazdowej do gimnazjum z chodnikami dla pieszych i parkingiem przy szkole. Otwarcie małej hali gimnastycznej w budynku dawnej pracowni. Zamontowanie kamer na parkingu przed szkołą w ramach monitoringu wizyjnego.

Rok szkolny 2011/2012

Uroczystość nadania szkole imienia Józefa Piłsudskiego. Remont instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana w szkole grzejników.

Rok szkolny 2012/2013

Zamontowanie nowego kotła na miał węglowy ze sterownikiem i dmuchawą w kotłowni szkolnej.

Rok szkolny 2013/2014

Wykonanie osłon na grzejniki. Powstanie  nowych miejsc zieleni wokół szkoły.

Rok szkolny 2014/2015

Zakup nowej kserokopiarki i czterech laptopów. Wyposażenie trzech sal lekcyjnych w zestawy multimedialne.

Rok szkolny 2015/2016

Wybudowanie nowego komina ciepłowniczego. Zamontowanie „solarów” na budynku szkoły. Uroczystość 85-lecia powstania szkoły w Dubecznie, 15 czerwca 2016 r.

 

Grono nauczycielskie:

siedzą od lewej: Lesya Głąb, Krystyna Madziar, Małgorzata Kończal, Teresa Maśluch (dyrektor), Barbara Fajge, Bożena Kocanda

stoją: Emil Witowski, Michał Krawczuk, Małgorzata Wołoszun, Elżbieta Deczkowska, Krystyna Gonerska, Wiesław Korona, Grzegorz Kocanda, Andrzej Michałowicz

Pracownicy obsługi:

od lewej: Stanisław Onyszko, Krystyna Hasiak, Jolanta Ślusarz, Waldemar Głąb, Katarzyna Szewczyk (kwiecień 2016r.)

 

 

Opracowała Barbara Fajge

Copyright Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie